Dmychadla

Použitím flexibilní a nejmodernější výrobní techniky a díky přesnými znalostem o nejvhodnějším použití produktu dosahujeme vysoké spolehlivosti našich výrobků, požadované v podmínkách současných průmyslových odvětví.

  • Objemovým výkon do 15.000 Nm3/h
  • Plynotěsné a nevýbušné zónové (ATEX) provedení,

Kompresory

Moderní výroba bez tlakového vzduchu je téměř nepředstavitelná. Racionální zásobování tlakovým vzduchem se stalo ekonomickou otázkou, při jejímž řešení se uplatňují rotační, lamelové, šroubové a pístové kompresory.

  • S objemovým výkonem od 1 Nl/min, s příkonem pohonu až do 250 kW a provozním tlakem do 320 bar můžeme pokrýt každou oblast použití.

Vývěvy

Pohyb kapalin, vzduchu a plynů je u moderních technologií nenahraditelný. Produkty, používané v dnešní době, musí být odzkoušené a inovativní. Naše produkty, nasazované v oblasti kosmonautiky a lékařství, poskytují spolehlivé služby také v oblasti ekologie, zdvihací techniky, chemie a potravinářském průmyslu.

  • Vakuum do 10-3 mbar
  • Kapalná media od 1µl výše
  • Tlaky do 20 bar