Firma

Naše společnost je členem skupiny firem IKS Group zabývající se plánováním, vývojem a servisem.
Je to již 25 let co si firmy skupiny IKS s dnes více jak 250 spolupracovníky vytvořily svou podnikatelskou činností velmi dobré jméno, pod kterým se spojuje poradenství, kompetence, servis, flexibilta a dobrá cena v závislosti na výkonu.

Individualita

Vidíme svoji úlohu v řešení Vašich požadavků, pomocí nasazení individuálních produktů firmy IKS.

Kompetence

Jsme kompetentní v oblastech čerpadel, kompresorů a vývěv, manipulační techniky, stejně tak i filtrační techniky a ve zhotovování speciálních zařízení. Rovněž nabízíme naše speciální vědomosti a zkušenosti pro kvalifikované a individuální poradenství a produktová řešení.

Servis

šroubovice

Předpoklad pro vysoký standard servisu skupiny IKS, vyznačuje neustálý dohled nad Vašimi stroji a zařízeními vysoce kvalifikovaným personálem, jako i spěšné dodávky kvalitních náhradních dílů. Zákaznický servis může být rovněž flexibilní, což dokazujeme decentralizací technické podpory zákazníků a prodeje.

Čerpadla

Naše přezkoušené a inovační výrobky, přicházející do oblastí kosmické a medicínské techniky, zasahují do prostředí zdvihací techniky, chemického, potravinářského průmyslu a spolehlivých služeb. Nabízíme čerpadla s vakuem do 10-3 mbary, tekutým mediem od 1µl a více a tlakem do 20 barů.

Kompresory

motor_k

Racionální zásobování vzduchu se stává ekonomickou otázkou.
Zde se používají rotační, lamelové, šroubové a pístové kompresory, které pokryjí každou oblast požadovaného objemu od 1 N1/min do hnacího výkonu 250 kW a provozních tlaků do 32 barů

Vývěvy

vyveva_lc106

Nejmodernější výrobní technika, přístroje s objemem do 15 000 Nm3/h, plynotěsné a v provedení s ATEX a naše rozsáhlé vědomosti o konkrétním využití udávají spolehlivost našich výrobků v této oblasti.

Manipulační technika

Ve výrobě , kde se především používají materiály jako sklo, železo, dřevo a umělé hmoty se musí pohybovat díly, respektive musejí být zvedány. Pomocí nasazení vakua toto můžeme provádět až s do 20 tun těžkými předměty. Tato zkušenost se ukázala jako zvláště úspěšná a vysoce hospodárná, oproti původním používaným zvedacím metodám s vysokými dodatečnými náklady.

Filtrační technika

filtry

Silně zatížené životní prostředí vyžaduje filtrační techniku.
K našemu rozsáhlému sortimentu řadíme, jak manuelně čistitelné tak i samočistící jednotky, četné filtry na mikroby, olejové filtry do zápalných motorů, filtry prachové a filtry pro motorová paliva a systémové tekutiny